Όροι χρήσης

1. Εισαγωγικά

Το www.asianhouse.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η Εταιρία Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρέχει στο www.asianhouse.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό η Εταιρία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.asianhouse.gr. Ως εκ τούτου, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχόμενου του www.asianhouse.gr.

2. Υποχρεώσεις Πελατών/Χρηστών

Οι εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ που περιέχονται στο www.asianhouse.gr αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.asianhouse.gr, συμμορφούμενοι στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.asianhouse.gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά

3. Πολιτική Απορρήτου κατά την παραγγελία

Για να μπορέσετε να κάνετε ηλεκτρονική παραγγελία δεν πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος, αλλά μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ως επισκέπτης. Κατά τη
χρήση της ιστοσελίδα, ο χρήστης καλείται να ενημερωθεί για τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Η πραγματοποίηση παραγγελίας συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του, των Όρων Χρήσης του site και του web ordering. Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Εφόσον πρόκειται για παραγγελία που θα παραδοθεί σε χώρο εργασίας και ζητηθεί έκδοση τιμολογίου, καταχωρούμε επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, FΑX) κλπ. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ορίζει ότι για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ενημέρωση του υποκειμένου. Για τον λόγο αυτό, εάν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλείστε να απέχετε από τη χρήση της. Εγγυώμεθα ότι δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων χρηστών και επισκεπτών των περιοχών του δικτυακού μας τόπου, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας.

4. Ρητή αποδοχή και ειδική συναίνεση του χρήστη της ιστοσελίδας με τους παρακάτω όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο ή τους όρους χρήσης, θα καταγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές σε κάθε χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβείς με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυώμεθα την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν ευθυνόμεθα έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών. Επιφυλασσόμεθα ως προς τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5. Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

H Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Εταιρίας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο ….link από την πολιτική απορρήτου…….

6. Ενημέρωση για τα Cookies.

Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Στο www.asianhouse.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα. Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων αυτών. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών του Δικτύου Καταστημάτων Asian House στο email : [email protected], και στο τηλέφωνο 2310864005.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία, τους σκοπούς επεξεργασίας, την ασφάλεια των δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στο ειδικό κείμενο στην παρούσα ιστοσελίδα ……link από πολιτική απορρήτου….., την οποία σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

8. Όροι on-line παραγγελίας

Στις παραγγελίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ισχύουν όλοι οι όροι παραγγελίας που ισχύουν γενικά κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας και ειδικότερα για οn line παραγγελία ισχύουν σήμερα τα ακόλουθα. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι φυλλομετρητές σας (browsers) για να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι: Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 5, Safari 4 ή μεταγενέστεροι με ενεργοποιημένη την εκτέλεση JavaScript. Οποιαδήποτε παραγγελία, ενδέχεται να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά από το Τηλεφωνικό μας Κέντρο, με σκοπό την άρτια διεκπεραίωσή της. Ελάχιστη αξία παραγγελίας 5€.

9. Ακύρωση παραγγελίας

Για αλλαγή ή ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας επίσης καλέστε άμεσα στο 2310864005. Διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά. Οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζουμε. Για οn line παραγγελίες εξυπηρετούμε από τις 12:00 μ.μ. έως τις 00:45 π.μ. Έκδοση τιμολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί, επιλέγοντας το πεδίο «Τιμολόγιο». Τυχόν συνοδευτικά της παραγγελίας σας, όπως μαχαιροπήρουνα ή άλλα, θα πρέπει να επιλεγούν από εσάς. Χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της παραγγελίας σας δίνονται κατά την διάρκεια υποβολής.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών του www.asianhouse.gr, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

11. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τα ανωτέρω οι πελάτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.asianhouse.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας είτε καλώντας στον αριθμό 2310864005, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].