ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

Ποικιλίες Ξινόμαυρο – Merlot 13,2 % Vol
Περιοχή Π.Γ.Ε. Μακεδονία

14,00

Notes
Total: 14.00