ΕΡΥΘΡΟ ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

ΕΡΥΘΡΟ ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

Ποικιλίες Ξινόμαυρο – Merlot 13,2 % Vol
Περιοχή Π.Γ.Ε. Μακεδονία

14,00

Σημειώσεις
Σύνολο: 14.00