ΦΙΑΛΗ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

ΦΙΑΛΗ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ

Ποικιλία Ξινόμαυρο, 13% Vol
Περιοχή Ξινό Νερό, Π.Ο.Π. Αμύνταιο

18,00

Σημειώσεις
Σύνολο: 18.00