ΦΙΑΛΗ ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΙΩΤΟΥ TOUPEE ΗΜΙΓΛΥΚΟ

ΦΙΑΛΗ ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΙΩΤΟΥ TOUPEE ΗΜΙΓΛΥΚΟ

Ποικιλίες Syrah – Merlot 13%Vol
Περιοχή Πλαταιές, Βοιωτία

17,00

Notes
Total: 17.00