ΛΕΥΚΟ ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

ΛΕΥΚΟ ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

Ποικιλίες Sauvingon Blanc – Ροδίτης 13% Vol
Περιοχή Π.Γ.Ε. Μακεδονία

15,00

Σημειώσεις
Σύνολο: 15