ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

ΦΙΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΧΡΙΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

Ποικιλίες Sauvingon Blanc – Ροδίτης 13% Vol
Περιοχή Π.Γ.Ε. Μακεδονία

15,00

Notes
Total: 15